English

26 Nisan 2017, Çarşamba

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU B

KONFERANS SALONU C

AÇILIŞ TÖRENİ

AÇILIŞ KONFERANSI

 

Moderatör: Norbert Müller
(Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği)

Duygudurum Bozukluklarının Tanısı: Araştırmalar Üzerindeki Etkileri

Allan Young (İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı)
 

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 1
Tik Bozukluğu ve Komorbidite


Moderatörler:
Mücahit Öztürk, Sarper Taşkıran

Tik Bozukluğu, Tanımı ve Etiyolojisi 
Hatice Altun

Tik Bozukluğu Ve Komorbidite
Hatice Doğan

Tik Bozukluğunda Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Nilüfer Şahin

Tourette Sendromunda Tedaviye Dirençli Vakalara Yaklaşım
Tuba Mutluer

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

ORTAK SEMPOZYUM 1 (BDPD - PD)
Beni Kategorize Etme: Psikiyatrik Sınıflama Sistemleri ve Gelecek 

Tartışmacı Moderatörler:
M. Hakan Türkcapar   (BDPD - PD), Kasım Fatih Yavuz (BDPD-PD)

Günümüz Sınıflandırma Sistemleri: Artılar ve Eksiler
Ahmet Nalbant

RDoC (Research Domain Criteria) Modeli Ne Vadediyor?
Hüseyin Şehid Burhan

Transdiagnostik Yaklaşımın Getirdikleri
Merve Terzioğlu

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl bir Sınıflandırma Modeli Önerebilir?
Şengül İlkay
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 2
Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanınımda Dikkat Edilecek Konular


Moderatör:
Senem Başgül

Çocuklarda Antipsikotik Kullanımının Takibi Ve Uzun Dönem Etkileri
Sebla Gökçe

KONFERANS 1:

 

Alzheimer Hastalığında İnflamasyonun Olası Rolü

Moderatör:

Kazım Yazıcı

Norbert Müller (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 3
Kişilik Bozukluklarına Farklı Yaşam Dönemlerinde Yaklaşım ve Yönetim


Tartışmacı Moderatörler:
Murat Altın (PD), Esengül Kayan

Kişilik Bozukluklarının Nörobiyolojisi ve Medikal Tedaviye Yansımaları
Murat Altın (PD)

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Kişilik bozukluklarına tedavide yeni yaklaşımlar: “Zihinselleştirme Temelli Terapiler”
Esengül Kayan

Erişkin Kişilik Bozukluğu Hastalarında Davranışcı Terapi Yaklaşımları
Filiz Şükrü Gürbüz

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 4
Otizm Spektrum Bozukluğunda Az Bilinenler


Moderatörler:
Evren Tufan, Hatice Doğan

Otizmde Beyindeki Morfometrik Değişimler
Tülin Fidan

Otizm Spektrum Bozukluğunda Beslenme
Arzu Çalışkan Demir

Otizm ve Normal Cinsel Gelişim
Zeynep Esenkaya Usta

Otizm ve Ergenlikle İlişkili Diğer Davranışlar, Sorunlar
Fatma Hülya Çakmak

27 Nisan 2017, Perşembe

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

ORAL SUNUMLAR 1
(SS001-SS009)

Moderatörler:
Murat Altın, Neşe Yorguner

ORAL SUNUMLAR 2
(SS010-SS018)

Moderatörler:
Özlem Özcan, Ali Sarper Taşkıran

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

ORTAK SEMPOZYUM 2 (PD - GAPP)
Anksiyete Bozuklukları: Bir Güncelleme


Tartışmacı Moderatör:
Serhat Çıtak (PD)

Anksiyete Bozukluklarında Antidepresan Kullanımı Deneysel mi, Kanıta Dayalı mı? 
Borwin Bandelow (GAPP)

Anksiyete Bozukluklarında Benzodiazepinlerin Kullanımı: Riskler/ Faydalar
Murat Kuloğlu

Anksiyete Bozukluklarında İlaçlar Terapileri Destekliyor Mu Köstekliyor Mu? Mitler ve Gerçekler
M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 5
Klinisyeni Zorlayan Özel Durumlara Eşlik Eden Tiroid İşlev Bozuklukları ve Otoimmünitesi


Tartışmacı Moderatörler:
Bülent Bahçeci, İsmet Kırpınar

İyot Eksikliği, Nükleer Felaket ve Otoimmünite: Endemik Guatr Bölgesi Doğu Karadeniz'de Psikiyatrik Bozukluklar
Cenk Ercan

Gebelik/ Postpartum Dönemde Tiroid Disfonksiyonu ve Eşlik Eden Ruhsal Bozukluklar
Özgür Çağla Cenker

Yaşlılarda Tiroid İşlevlerinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri
Dilek Sarıkaya Varlık

Tiroid İşlev Bozukluklarının Nörokognitif İşlevler Üzerine Akut ve Kronik Yansımaları
Tuğba Uyar
 

WORKSHOP 3:

 

Yeni Kriterler Işığında Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Tanısal Değerlendirilmesi

Moderatörler:
Özlem Özcan, Ali Evren Tufan

Emily Simonoff

UYDU SEMPOZYUMU 1: NOBEL İLAÇ

"TARK"Türkiye Aripiprazol Konsensüs Raporu

Moderatör:
Mesut Çetin

Nesrin Dilbaz, Baybars Beznedaroğlu
 

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

ORTAK SEMPOZYUM 3 (PD-BAP-GAPP-CINP)
Psikiyatrik Bozukluklarda Molekülden Klinik Bulgulara Son Gelişmeler

Tartışmacı Moderatörler:
Dost Ongür (PD-USA), Brian Leonard (CINP)

Nöroinflamasyon: Şizofreni Etyopatojenezinde Gelişmeler
Norbert Müller  (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 6
Gebelerde Akılcı İlaç Kullanımı


Moderatörler:
Serhat Ergün, Mesut Yıldız

Gebelik Döneminde Antidepresanların Kullanımı
Sevda Bağ

Gebelik Döneminde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı
Özge Şahmelikoğlu Onur

Gebelik Döneminde Antipsikotiklerin Kullanımı
Gülşen Teksin Ünal

 

KONFERANS 2:

 

Ergenlerde ve Genç Erişkinlerde Otizm Spektrum Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi: Fırsatlar ve Güçlükler

Moderatörler:
Bengi Semerci (PD), Köksal Alptekin

Emily Simonoff

UYDU SEMPOZYUMU 2: SANOFİ İLAÇ

Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte DEHB ve Nonstimulan Tedaviler

Moderatör: Bengi Semerci

Bengi Semerci
Umut Mert Aksoy
 

 

 

MÜNAZARA 1:

 

Psikiyatride Yeni Yaklaşımlar: Psikiyatri  Yol Ayrımında mı?

Tartışmacı Moderatörler:
Rayna Mandova, Heinz Grunze (GAPP)

- İDDİA EDEN:
EVET, Psikiyatri  Yol Ayrımındadır

Dost Öngür (PD - USA)

- KARŞI GÖRÜŞ:
HAYIR, Psikiyatri  Yol Ayrımında değildir

Serdar Dursun (PD - CCNP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 7
Uyku Bozuklukları


Moderatör:

Bülent Bahçeci

Uyku Bozuklukları ve Fitoterapi
Bülent Bahçeci

Çocuk ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları
Rahime Hülya Bingöl

Uyku Bozuklukları ve Hukuki Sorunlar
Kader  Semra Karataş
 

WORKSHOP4:

 

DEHB ve Suça Yönelim

Moderatörler:
Umut Mert Aksoy, Sarper Taşkıran

Susan Young
Bengi Semerci

KURS 7-1

 

CINP SERTİFİKA KURSU
Yeni Antidepresan Geliştirilmesinde Monoaminerjik Olmayan Yaklaşımlar

1.Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Monoamin Teorinin Durumunun Eleştirel Değerlendirilmesi
2. Monoamin Hipotezinin Sınırlılıkları: Klinik ve Deneysel
3. Antidepresanlar ve Anksiyolitiklerin Etki Mekanizmalarının Değişimine Ilişkin Kanıtlar
4. Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Ketamin, Psilosibin, Minosiklin, NSAİİ'ler ve Yağ Asitlerinin Etki Mekanizmalarına Dayalı Gelişmeler
5. Nörobiyolojik Bakış Açısıyla Plasebo Yanıt

Kurs Eğitmenleri:

Brian Leonard (CINP)

 

KURS 8:

 

Bipolar Bozuklukların Tedavisinde En Son Gelişmeler

Heinz Grunze (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 8
Psikiyatrik Hastalıklarda Uykunun Nörobiyolojisi


Moderatör:

Didem Öztop,Özalp Ekinci

Uykunun Nörobiyolojisi
Şahin Bodur

Anksiyete Bozukluklarında Uykunun Nörobiyolojisi
Miray Çetinkaya

Otizm Spektrum Bozukluğunda Uykunun Nörobiyolojisi
Halil Kara

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Uykunun Nörobiyolojisi
Candan Taşkıran

KURS 7-2

CINP SERTİFİKA KURSU

 

Yeni Antidepresan Geliştirilmesinde Monoaminerjik Olmayan Yaklaşımlar

1.Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Monoamin Teorinin Durumunun Eleştirel Değerlendirilmesi
2. Monoamin Hipotezinin Sınırlılıkları: Klinik ve Deneysel
3. Antidepresanlar ve Anksiyolitiklerin Etki Mekanizmalarının Değişimine Ilişkin Kanıtlar
4. Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Ketamin, Psilosibin, Minosiklin, NSAİİ'ler ve Yağ Asitlerinin Etki Mekanizmalarına Dayalı Gelişmeler
5. Nörobiyolojik Bakış Açısıyla Plasebo Yanıt

Kurs Eğitmenleri:

Brian Leonard (CINP)
 

ORAL SUNUMLAR 3
(SS019-SS027, SS053, SS072)


Moderatörler:
Bülent Bahçeci, Serhat Ergün

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 9
Çocuk ve Ergen Bakış Açısıyla Oksitosin ve Vazopressin


Moderatörler:
Burak Doğangün, Tülin Fidan

DEHB ve Davranım Bozukluğunda Oksitosin ve Vazopressin
Ümit Işık

Duygudurum Bozuklukları ve Oksitosin - Vazopressin
Burak Açıkel

Anksiyete Bozuklukları ve Oksitosin - Vazopressin
Necati Uzun
 

28 Nisan 2017, Cuma

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

ORAL SUNUMLAR 4
(SS028,SS030,SS031, SS033-SS035)

Moderatörler:
Kader Semra Karataş, Cenk Ercan

ORAL SUNUMLAR 5
(SS036-SS044)

Moderatörler:
Yüksel Kıvrak, Ayşe Sakallı Kani

ORAL SUNUMLAR 6
(SS045-SS052)

Moderatörler:
Şükrü Kartalcı, Esra Porgalı Zayman

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 10
Şiddet ve Terörün Psikodinamikleri


Moderatörler:

M. Kazım Yazıcı, Medaim Yanık

Terörist ve Hayatın Anlamı Üzerine
Erol Göka

Şiddetin Bilişsel Altyapısı
M. Hakan Türkçapar (PD - BDPD)

Terör Eylemlerinden Sonra Ruhun Halleri
Kemal Sayar (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 11
Hastalarımızın İç Dünyalarını Anlamada Psikoterapilerin Yeni Ufukları


Moderatörler:
Serhat ÇITAK (PD-BDPD), Can Tuncer

Psikoterapide Bilim ve Anlamın Buluşması; İşlevsel Bağlamcılık ve ACT
Hasan Turan Karatepe

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 12
Mültecilik, Ruh Sağlığı ve Şiddet


Moderatörler:

Bengi Semerci (PD), Vahdet Görmez (PD, BDPD)

Mülteci Çocukların Ruh Sağlığı
Mina Fazel

Erken Çocukluk Döneminde Srebrenica Soykırımına Maruz Kalan Çocukların Ergenlik Dönemindeki İntikam ve Affetme Yetileri
Nermina Kravić

Türkiye’de Bulunan Mülteci Kamplarında Yaşayan Çocukların Psikososyal Gelişimleri
Serhat Nasıroğlu
 

UYDU SEMPOZYUMU 3: JANSSEN İLAÇ

Şizofreni Tedavisinde Gerçek Yaşamda Neler Oluyor?

Halise Devrimci Özgüven
Alp Üçok
Murad Atmaca
Ahmet Tiryaki
Atila Erol
 

 

 

MÜNAZARA 2

 

Psikiyatride Geleceğin Tanı Koydurucusu: Hangi Tanı Modeli?     

Moderatör:

Norbert Müller (GAPP)     

- İDDİA EDEN:
DSM ve ICD Sınıflamaları En İyi Tanı Modelidir

Serdar Dursun (PD-CCNP)

- KARŞI GÖRÜŞ:
RDOC En İyi Tanı Modelidir

Dost Öngür (PD-USA)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 13
Çocukluktan Yetişkinliğe Otizm ve Şizotipi Özellikleriyle Ruhsal Bozukluklar Arasındaki İlişki


Tartışmacı Moderatörler:
Levent Sevinçok, Serhat Nasıroğlu (PD)

OKB ve İlişkili Bozukluklarda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Levent Sevinçok

Psikoz ve OKB ekseninde Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Çağdaş Öykü Memiş

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Bilge Doğan
 

WORKSSHOP 6

 

Okul Öncesi Dönem DEHB’de Tedavi Algoritmaları

Moderatörler:
Birim Günay Kılıç, İpek Perçinel Yazıcı

Halime Tuna Çak
Özlem Özcan
Ebru Çengel Kültür

SICAK KONULAR:

 

Tartışmacı Moderatör:
Allan Young  (BAP Başkanı)      

Karma  Bipolar Durumlar: Algoritmalar  bize ne diyor?
Heinz Grunze (GAPP)

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 14
Bağırsak Mikrobiyatası ve Psikiyatrik Bozukluklar


Moderatörler:
Süheyla Ünal, Feyza Arıcıoğlu (PD)

Mikrobiyata Nedir? Dünü, Bugünü ve Yarını
Esra Porgalı Zayman

Mikrobiyata ve Psikotik Bozukluklar
Şükrü Kartalcı

Mikrobiyata ve Diğer Psikiyatrik Hastalıklar
Lale Gönenir Erbay
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 15
DEHB Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatörler:

Birim Günay Kılıç, Ömer Faruk Akça

Üniversite Çağında DEHB Tanı ve Tedavisi
Özge Kılıç

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

ORTAK SEMPOZYUM 4 (PD - CCNP - GAPP)
Psikiyatride  En Zor Vakalar Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler


Moderatörler:
Serdar Dursun (PD - CCNP), M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)

Şizofrenide  OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler
Dost Öngür (PD-USA) 

Bipolar Bozukluk  Hastalarında DEHB ve OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Heinz Grünze (GAPP)

Psikiyatrik Bozukluklar ve Alkol / Madde Kullanımı  v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Michael Soyka (GAPP)
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 16
Elektrokonvülsif Tedavi Güncellemesi


Moderatörler:
Musa Tosun, Servet Ebrinç (PD)

EKT Nedir? Beyinde Ne Yapar?
Musa Tosun

Şizofreni'de EKT Uygulaması
Ömer Faruk Demirel

Çocuk Psikiyatrisi'nde EKT Uygulaması
Muhammed Tayyib Kadak

KURS 13:

 

ACE and ACE+DEHB Tanısı için Çocuk ve Erişkinlerde Tanısal Klinik Görüşme

Moderatör:
Bengi Semerci

Susan Young

 

KONFERANS 4

 

15 Temmuzun Psikolojisi

Tartışmacı Moderatörler:
İbrahim Balcıoğlu, Mecit Çalışkan

Erol Göka

KONFERANS 5

 

Okullarda Ruh Sağlığı Geliştirme Uygulamaları

Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Ali Evren Tufan

Mina Fazel
 

KURS 14

 

Moderatör:
Dost Öngür (PD - USA)

Beyin Görüntülemede Yeni Ufuklar, Yeni Teknikler?
Ali Saffet Gönül (PD)

Beyin Görüntüleme Metotlarının Klinik Psikiyatriye Etkisi
Dost Öngür (PD - USA)
 

KURS 15

 


Alkol ve Opioid Bozuklukları İçin Kanıta Dayalı Farmakoterapiler

Moderatör:
Umut Mert Aksoy

Michael Soyka (GAPP)

SÖYLEŞİ

 

Moderatör:
Kemal Sayar

Pratik Sağlıkta Dönüşüm
Rüstem Aşkın (Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)

 

29 Nisan 2017, Cumartesi

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

KONFERANS SALONU A

ORAL SUNUMLAR 7
(SS054-SS060)


Moderatörler:
Ali Evren Tufan, Hasan Turan Karatepe

ORAL SUNUMLAR 8
(SS061-SS068)

Moderatörler:
Lale Gönenir Erbay, Ömer Yanartaş

ORAL SUNUMLAR 9
(SS069-SS071, SS073-SS076)


Moderatörler:
Vahdet Görmez, Serhat Nasıroğlu

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 18
Psikiyatride İlaç Uyumu Sorunu


Tartışmacı Moderatörler: Servet Ebrinç (PD), Köksal Alptekin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Yaygınlığı
Mesut Çetin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Nedenleri
Köksal Alptekin

Psikiyatride İçgörüsü Olmayan Hastaların İlaç Uyumunu Nasıl Artırabiliriz?
Mustafa Yıldız (PD)

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 19
Üç Farklı Sorun ile Kadın: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tecrübesi


Moderatörler:
Serhat Çıtak (PD - BDPD), Melike Nebioğlu (PD)

Sigara ile Kadın
Osman Ağa Önal

Otizm ile Kadın
Aynur Görmez (PD)

Cinsel İşlev Bozukluğu ile Kadın
Rümeysa Yeni Elbay (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 20
Çocuk ve Ergenlerde Farklı Psikoterapi Yaklaşımları


Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Vahdet Görmez (PD)

Çocuk ve Ergenlerde Dinamik Psikoterapi Prensipleri
Burak Doğangün

Çocuk ve Ergenlerde Psikodrama yaklaşımları
Özden Üneri

Çocuk ver Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımları
Fatma Bozkurt

 

KONFERANS 6

 

Alkolizmin Nörobiyolojik Temeli ve Farmakoterapisi

Michael Soyka

KONFERANS 7

 

Moderatör:
Murad Atmaca (PD)

Anksiyete Bozukluklarında Kanıta Dayalı Tedaviler 

Borwin Bandelow (GAPP)
 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

ORTAK SEMPOZYUM 5 (BAP- GAPP-PD)
Psikiyatrik Bozukluklarda Farklı Bakış Açıları


Tartışmacı Moderatörler:
Feyza Arıcıoğlu (PD), Samet Köse (PD,BDPD)

Nörogörüntüleme
Ali Saffet Gönül (PD)

Nöroinflamasyon
Norbert Müller (GAPP)

Bipolar Bozuklukta İçgörü: Schrödinger'in Kedisi
Rayna Mandova

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 21
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Bilinen Sorunlara Yeni Bakışlar


Moderatörler:
Bengi Semerci, Özhan Yalçın

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini Düzeyleri
Kemal Utku Yazıcı

Boşanmanın Aile ve Çocuk Üzerine Etkileri, 2017 Perspektifi
Yasemin Yulaf

Nörogelişimsel Perspektiften Otizm
Hesna Gül
 

 

KONFERANS 8

 

Korku Toplumu mu Olacağız? Terörizm Zamanlarında Anksiyete

Moderatör:

Kemal Sayar (PD)

Borwin Bandelow (GAPP)

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 23
Psikiyatride Kardiyak Belirteçler


Moderatör:

Kemal Kuşçu

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Damar Yaşlanması
Ömer Yanartaş (PD)

Ruhsal Hastalıklarda Kalp Atım Hızı Değişkenliği
Serkut Bulut

Antipsikotikler ve QTc Uzaması
Mesut Yıldız (PD)

Sentetik Kanabinoidlerin EKG Parametrelerine Etkisi
Ahmet Gül
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 24
Türkiye'de Akılcı İlaç Uygulamaları


Moderatörler: 

Kemal Sayar (PD) , Mesut Çetin (PD)

Sağlıklı Kalmanın Bedeli
Gazi Alataş (SGK  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü)

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 25
Adli Tıp Kurumu ve Adli Psikiyatri 


Moderatörler:
Musa Tosun, İbrahim Balcıoğlu

Adli Tıp Kurumu Tarihçesi Bugünü ve İşleyiş Mekanizması
Mustafa Solmaz
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 26
Otonom Disfonksiyon


Moderatörler:
Didem Öztop, Sebla Gökçe

Otonom Sinir Sistemi ve Duygulanımlar
Funda Gümüştaş

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otonomik Disfonksiyon
Sultan Seval Yılmaz

Anksiyete Bozukluklarında Otonomik Disfonksiyon
Gözde Narin Coşkun
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 27
İlk Atak Psikozu Tanımak ve Yönetimindeki İncelikler


Tartışmacı Moderatörler:

Salih Battal (Turkey), Mustafa Solmaz  (TAP)

Prodromal Dönem ve Özellikleri
Servet Ebrinç (PD)

İlk Atak Psikozdan Korunmak İçin Koruyucu Antipsikotik Kullanımı Doğru Bir Seçim Midir?
Köksal Alptekin

Karar Zamanı: Antipsikotiklerin Uzun Süreli Kullanımı Faydalı mı, Yoksa Riskli Midir?  
Serdar Dursun (PD)
 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 28
Bağımlılıkta Bağlanma: Nörobiyolojik ve Psikodinamik Kuramlar Arasında Bir Köprü


Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Coşkunol, Musa Tosun

Madde Kullanım Bozukluklarının, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikososyal Travmalarla İlişkisi
Özhan Yalçın

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 29
Çocuk mu Anne mi: Ergende Gebelik


Moderatörler:
Özden Üneri, Serhat Nasıroğlu (PD)

Ergen Gebeliklerinde Risk Faktörleri, Olumsuz Sonuçları, İlişkili Ruhsal Bozukluklar
Gamze Ergil Altın

Ergen Beyni Gebeliğe Neden Hazır Değildir?
Emine Zinnur Kılıç

Türkiye'de Ergen Annelerle İlgili Çalışmalar, Korunma ve Müdahale Yaklaşımları
Ayşegül Yolga Tahiroğlu

WORKSHOP 8

 

Akademik Yayıncılıkta Son Gelişmeler ve Araştırmacının Doğru Konumlanması

Moderatör:

Lucy Mcivor (Taylor &Francis Journal Group)

Metin TUNÇ (Thomson Reuters eski Türkiye Temsilcisi)

* Akademik Yayın Yapmanın İncelikleri ve Akademik Yayın Yapmada Püf Noktalar, Sık Yapılan Hatalar, Hızlı ve Nitelikli Yayın Yapmanın İncelikleri
* Akademik yayıncılıkta son rakamlar
* Etki Yaratacak Akademik Yayın (Normalize Etki Faktörü)
* Dergi ve Yayın Evleri Kara Listesi (Beall’s List)
* Bilimsel Yayıncılıkta Kötüleşme Eğilimleri ve Korunmak
* Nitelikli Yayın Geliştirmeye Dair Stratejiler

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 30
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Nörobiyoloji, Tanı ve Tedavide Son Güncellemeler


Moderatörler:
Elvan İşeri, Ayşegül Yolga Tahiroğlu

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Prodromal Belirtiler - Prodromal Mani ve Madde kullanım Bozukluğu Eştanısı
Özhan Yalçın

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozukluk Genetiği ve Nörobiyolojisi
Hatice Güneş

SÖZLÜ SUNUMLAR:

 

SEMPOZYUM 31
Psikodermatoloji


Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Okur, Mustafa Solmaz

Psikodermatolojinin Psikiyatri Yönü
Hakan Okur

Dermatolojik Hastalıkların Psikiyatrik Boyutu
Yurdum Sinan Yücel

Psikodermatolojide Uygulanan Ölçekler
Kübra Aslan

Psikodermatoloji Hastalarında Kozmetik Sorunlar ve Çözüm Yolları
Ali Cemal Yılmaz
 

30 Nisan 2017, Pazar 

WORKSHOP 9

 

Psikopatoloji, Zihin ve Sinema

Dilruba Dülgeroğlu
(Güngören Toplum Sağlığı Merkezi)

 

 

 

KAPANIŞ TÖRENİ